مرکز تخصصی انجام پایان نامه | انجام مقاله | تحلیل آماری

موضوع پایان نامه مدیریت بازاریابی | بانکداری

 1. سنجش میزان رضایت مشتریان بانک با رویکرد متغیر تعدیل کننده جنسیت (مطالعه موردی بانک دی)
 2. سیستم رزرو غیر حضوری نوبت مشتریان
 3. شناسایی اولویت بندی و مقایسه عوامل موثربراستفاده ازپایانه فروش POS ازمنظر پذیرنده ها درصنوف منتخب
 4. شناسایی عوامل درون و برون سازمانی موثر بر جلب رضایت مشتریان در موسسه مالی و اعتباری صالحین (بانک آینده)
 5. شناسایی عوامل موثر بر جذب و حفظ مشتریان کلیدی بانک (شعب بانک کشاورزی جنوب استان کرمان)
 6. شناسایی مهمترین استراتژیهای موثربرافزایش اعتمادوجذب مشتریان وفادار به بانکداری الکترونیک مورد مطالعه بانک پاسارگاد شهرستان زنجان
 7. شناسایی و اهمیتسنجی عوامل موثر بر کیفیت خدمات دستگاهای خودپرداز با استفاده ازANP
 8. طراحی مدل ابعاد بازاریابی رابطه مند در بانکداری اینترنتی
 9. طراحی و ارائه الگوی مدیریت دانش مشتریان با رویکرد مبتنی بر مشتری مداری
 10. عملکرد بانکداری اینترنتی و رضایت مشتریان (مطالعه موردی: بانک صادرات)
 11. عوامل موثربرپذیرش بانکداری ازطریق تلفن همراه درایران
 12. عوامل موثربرتمایل مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی
 13. کاوش سودآوری مشتریان بانکداری خرد با استفاده از تکنیک های داده کاوی
 14. مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتری و ارائه چارچوبی مفهومی جهت پیاده سازی سیستم های CRM2.00 درنظام بانکداری
 15. مدیریت ارتباط با مشتری و طراحی الگویی برای افزایش کارایی در سیستم بانکداری (مطالعه موردی: گارانتی بانک ترکیه)
 16. مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از مدل LRFM در ارائه ی خدمات بانکی
 17. مدیریت شکایات به عنوان یک مزیت در سیستم بانکی
 18. معرفی و ازمون مدل مفهومی تاثیر کیفیت خدمات دستگاه های خودپرداز بررضایت و قصد استفاده مشتریان مطالعه ی شعب بانک ملت بوشهر
 19. مکانیزمهای عملی بازاریابی خدمات الکترونیکی
 20. موضع یابی استراتژیک بانک های ایران در ارائه خدمات الکترونیکی
 21. میزان اثر بخشی شاخص های بازاریابی بانکی در عملکرد شعب با استفاده ازتلفیق تکنیک های AHP FUZZY و TOPSIS فازی
 22. نقش بازارگرایی در رابطه بین بازاریابی داخلی و عملکرد بانکی
 23. نقش بازاریابی اینترنتی درصنعت بانکداری
 24. نقش بازاریابی درونی در بهبود عملکرد بازرگانی بانک های خصوصی
 25. نقش محتوای برند در نهادینهکردن بانکداری الکترونیکی

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی با تضمین استخراج مقاله ISI

 

An investigation into prioritize customer satisfaction indexes by MCDM techniques from experts and customers viewpoints 

Analysis of Customer Loyalty and Profitability Drives in Iran's Banking Industry

Market Expansion by Merger & Acquisition Strategy in USA Banking System 

Prioritizing the banking managerial marketing roles using Analytic Hierarchy Process (AHP 

Reachning New Bank Customers Through the Earned Ressources &Marketing of Credit Cards 

Structural Model of the Impact of E-CRM on Customer Satisfaction, Customer Loyalty, and Brand Equity 

The effects of relationship quality and commitment on customer loyalty Case Study in iran 

The Impacts of Customer Relationship Management (CRM) On banks' profitability 

IMPROVEMENT OF ELECTRONIC SERVICE QUALITY IN BANKS WEBSITES WITH USING KANO MODEL (CASE STUDY OF TEJARAT BANK WEBSITE)

  موضوع پایان نامه های مدیریت بازاریابی  
  پروپوزال مدیریت بازاریابی  
  موضوع پایان نامه های بازاریابی  
  موضوع پایان نامه در مورد مدیریت بازاریابی  
  پروپوزال بازاریابی  
  پایان نامه با موضوع بازاریابی سبز  
  موضوع پایان نامه بازاریابی سبز  
  پروپوزال بازاریابی سبز  
  مقاله بازاریابی سبز  
  پایان نامه با موضوع بازاریابی شبکه ای  
  موضوع پایان نامه بازاریابی شبکه ای  
  موضوع پایان نامه در مورد بازاریابی شبکه ای  
  موضوع پایان نامه بازاریابی بانکی  
  پایان نامه بازاریابی بانکی  
  پایان نامه بازاریابی خدمات بانکی  

 

+ مشاوران ایران ; ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٦
comment نظرات ()

انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت بازاریابی

 1. بررسی عوامل موثربروفاداری مشتریان بانک ملی
 2. بررسی محرک های کلیدی استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی
 3. بررسی محرک های کلیدی استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی
 4. بررسی مدیریت ارتباط با مشتریان خدمات بانکی با رویکرد کسب سود وتدوین برنامه بهینه CRM در نظام بانکداری با استفاده از تکنیک TOPSIS
 5. بررسی نحوه اجرا و پیاده سازی CRM دربانک سینا
 6. بررسی نقش بازارمداری بر رضایت مشتری با رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در شعب بانک ملت قزوین
 7. بررسی نقش شواهد فیزیکی و شایستگی کارکنان در رضایت، جذب و حفظ مشتریان در بازاریابی خدمات بانکی
 8. بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در افزایش اثربخشی سازمان
 9. بررسی و رتبه بندی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در بانک ملی یزدبا استفاده از FTOPSIS
 10. بررسی و طراحی الگوی ارتباط با مشتری رویکردروانشناسی تحویلداران وارزیابی آن درشعب بانک تجارت شهراصفهان
 11. بهینه سازی تخصیص بودجه تبلیغات اینترنتی و سنتی در نظام بانکی
 12. تاثیر ادراک مشتریان ازبرند بانک برکیفیت خدمات و ارزش ادراکی (مبتنی بر وفادارسازی مشتری)
 13. تاثیر بازاریابی داخلی بر افزایش کیفیت خدمات و رضایت مشتریان (مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان یزد)
 14. تاثیر کیفیت خدمات بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری
 15. تأثیرمولفه های e-CRM برکیفیت روابط الکترونیک بامشتریان
 16. تبیین ارتباط محرک های ارزش ویژه مشتری با رضایت مشتری (مورد مطالعه یکی از بانک های تخصصی شهر تهران)
 17. تبیین تاثیرات به کارگیری بازاریابی رابطه مند در بانک های خصوصی بر رفتارمشتریان )مطالعه موردی:بانک سامان
 18. تبیین عوامل موثر بر توسعه و تقویت برند بانکها از دیدگاه مشتریان
 19. تبیین مدل ارزیابی یکپارچگی ارتباطات بازاریابی از دیدگاه کارکنان نظام بانکی (مورد پژوهی:بانک ملت)
 20. تجزیه وتحلیل و اولویت بندی بهینه شاخص های موثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل kano و QFDمطالعه موردی : شعب بانک رفاه شهر شیراز
 21. تحلیل عوامل موثربراعتماداولیه و قصد افراد برای استفاده از همراه بانک
 22. تعیین ارزش عمر مشتریان به صورت پویا در صنعت بانکداری خرد
 23. تعیین راهبردهای اثربخش دربازاریابی خدمات مالی با تاکید برمطلوبیت ذینفعان
 24. چالش های مدیریت در کیفیت خدمات بانکی
 25. دستهبندی و برآورد ارزش مشتریان بانک از طریق ارزش طول عمر مشتری ومدل احتمالی
 26. رابطه ابعاد کیفیت خدمات با نیت رفتاری مشتریان صنعت بانکداری
 27. رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی پایانه های pos فروشگاهی بانک ملت و وفاداری مشتریان با نقش میانجی رضایت مشتریان
 28. راهبردهای عملیاتی بازاریابی موثر بانکی در ایران
 29. راهکارهایی برای اجرای موفق برنامههای وفاداری در بانکهای ایرانی
 30. رتبه بندی و سنجش عوامل موثر بر کیفیت خدمات بانکی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی بانک پارسیان)

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی با کمترین هزینه و بهترین کیفیت در کمترین زمان ممکن

  پایان نامه با موضوع بازاریابی  
  موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی  
  موضوع پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی  
  موضوع پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی  
  موضوع پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی  
  موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی بازاریابی  
  موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی  
  موضوع پایان نامه های مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی  
  موضوع پایان نامه بازاریابی  
  موضوع جدید برای پایان نامه بازاریابی  
  موضوع جدید پایان نامه مدیریت بازاریابی  
  موضوع پایان نامه مدیریت بازاریابی  
+ مشاوران ایران ; ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٦
comment نظرات ()

موضوع پایان نامه بازاریابی | پروپوزال بازاریابی

 1. بررسی تاثیر ابعاد کیفیت ارتباطات بر تبلیغات شفاهی در صنعت بانکداری
 2. بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات مبتنی بر تکنولوژی بر رضایت و وفاداری مشتریان
 3. بررسی تاثیر خدمات موسسات مالی اعتباری برپایداری منابع بانک (مورد مطالعه بانک کشاورزی استان قم)
 4. بررسی تاثیر رضایت مشتری برتبلیغات دهان به دهان و تمایل به تغییرمطالعه موردی شعبات بانک ملی استان مازندران
 5. بررسی تاثیر مستقیم و واسطه ای وجهه موسسه بر رفتار شهروندی مشتری
 6. بررسی تاثیر نام و نشان تجاری برند برعملکرد بانکداری الکترونیک
 7. بررسی تاثیر نهادزدایی بر اعتماد مصرف کنندگان خدمات بانکداری خرددر بانکهای ایرانی
 8. بررسی تاثیرات کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایتمندی مشتریان در شعب بانک ملی استان سیستان و بلوچستان زاهدان
 9. بررسی تاثیربرخی عوامل بازاریابی درجذب مشتریان بانک پارسیان ازدیدگاه مشتریان دراستانهای کرمانشاه و کردستان
 10. بررسی تأثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمانی بر وفاداری مشتریان بانک سپه
 11. بررسی تأثیر تبلیغات تجاری بر رفتار مصرف کننده در بانکداری الکترونیکی مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهرستان شاهرود
 12. بررسی تطبیقی تاثیر CRM بر رفتار مشتریان بانکهای دولتی و خصوصی
 13. بررسی جایگاه رقابتی بانک های تجاری بر اساس نوع استراتژی بازاریابی آنها (مطالعه ای در استان کردستان)
 14. بررسی جایگاه رقابتی خدمات بانکی با تکنیک نقشه ادراکی مطالعه موردی خراسان جنوبی
 15. بررسی چگونگی رفتار مشتریان پس از رسیدگی به شکایات آنان: مطالعه موردی بانک رفاه
 16. بررسی دیدگاه مشتریان نسبت به کیفیت خدمات یک بانک تخصصی -تجاری ابزار برنامه ریزی و ارتقاء اثر بخشی فرایند بازاریابی
 17. بررسی رابطه اخلاق کاری کارکنان بررضایت مشتریان ازکیفیت خدمات بانکی مطالعه موردی شعب بانک ملی شیراز
 18. بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی با میزان اهمیت ابعاد کیفیت در خدمات بانکی
 19. بررسی رابطه مدیریت دانش با مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی درشعب بانک ملت استان کرمانشاه
 20. بررسی رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی با استفاده از مدل EUCS مورد مطالعه: شعب بانک ملی در شهر اهواز
 21. بررسی روشهای ارتقای درآمد و سهم بازاربانکها با ارائه خدمات به مشتریان حوزه سلامت کشور
 22. بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی ایران (مورد مطالعه بانک سپه استان کرمانشاه)
 23. بررسی شاخصهاو متغیرهای موثردرپذیرش تکنولوژی بانکداری الکترونیکی دربانک ملت
 24. بررسی عوامل موثر بر اعطای وام ها و رتبه بندی بانک ها با تکنیک FUZZY AHP مطالعه موردی : بانک های ملی ، ملت ، رفاه
 25. بررسی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی بانک رفاه استان تهران
 26. بررسی عوامل موثر بروفاداری مشتریان (مطالعه موردی :شعب بانک تجارت شهرستان خرم آباد)
 27. بررسی عوامل موثربرتجهیز منابع بانکی ازدیدگاه مدیران شعب بانک ملی استان مازندران
 28. بررسی عوامل موثربرجذب و حفظ مشتریان درانتخاب شعب بانکها با استفاده از مدل سروکوال SERVQUAL
 29. بررسی عوامل موثربررضایت مشتری درمورد کیفیت خدمات بانکی مطالعه موردی بانکهای دولتی شهرستان سمنان
 30. بررسی عوامل موثربرسطح آمادگی بانک سپه برای استقرار مدیریت ارتباط با مشتری CRM

انجام پایان نامه با بهترین کیفیت و کمترین هزینه

  موضوع برای پایان نامه رشته مدیریت بازاریابی  
  موضوع پایان نامه های ارشد مدیریت بازاریابی  
  موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی  
  انتخاب موضوع پایان نامه بازاریابی  
  انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت بازاریابی  
  موضوع پایان نامه ارشد بازاریابی  
  موضوع پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی  
  موضوع پایان نامه مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی  
  پیشنهاد موضوع پایان نامه بازاریابی  
  موضوع پایان نامه در زمینه بازاریابی  
  موضوع پایان نامه در مورد بازاریابی  
  موضوع پایان نامه گرایش بازاریابی  
+ مشاوران ایران ; ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٦
comment نظرات ()

جدیدترین موضوعات پایان نامه مدیریت بازاریابی

چند نمونه موضوعات بازاریابی بانکی

 1. ارائه مدل هفت بعدی رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک در ایران
 2. ارائه مدلی جهت اعتبار سنجی مشتریان بانکی بااستفاده از رویکرد فازی
 3. ارائه مدلی جهت معرفی عوامل موثر بر حفظ مشتریان خدمات بانکی
 4. ارائه مدلی مفهومی جهت تبیین عوامل کلیدی موثر بر نگرش مشتریان بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: بانک ملت)
 5. ارتباط سطوح سرمایه گذاری ایجاد رابطه با مشتری و کسب سود در بانکداری
 6. ارزیابی تاثیر اعتماد و جذابیت بر تعهد مشتریان در بانکداری الکترونیک
 7. ارزیابی تکنیکهای بازاریابی داخلی درسطح شعب بانکهای خصوصی شهرستان ارومیه
 8. ارزیابی رابطه نرخ سود تسهیلات بانکی و اقلام معوق و نقش اثربخش بازاریابی
 9. ارزیابی رضایت مشتریان بانک های خصوصی شهر اهواز با استفاده از مدل کانو
 10. ارزیابی عوامل تعیین کننده ارزش ویژه نام و نشان تجاری موسسات مالی (مطالعه موردی: موسسه مالی و اعتباری میزان)
 11. ارزیابی فرایندهای بازاریابی درتوسعه ارزش ویژه برند خدمات بانکی
 12. ارزیابی کارایی کانالهای توزیع نوین بانکداری و ارتباط آن با توسعه اقتصادی و رفاهی شهری
 13. ارزیابی نقش اجتماعی بانکها، بعنوان تعیین کننده رفتار مصرف کننده (مطالعه موردی: بانک ملت، شهر رشت)
 14. ارزیابی نقش استراتژی بازاریابی رابطه مند بر سهم بازار بانک ها (مطالعه موردی: شعب بانک پاسارگاد استان گیلان)
 15. ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثردر بکارگیری استراتژی رقابتی در بانک با استفاده از تکنیک AHP FUZZY

http://moshaveraniran.com/

 1. الگوریتم کلونی مورچگان در مقایسه با سایر الگوریتم های داده کاوی برای بخش بندی مشتریان اعتباری بانک
 2. الویت بندی عوامل کیفی موثربرترجیح مشتریان کلیدیدرانتخاب یک بانک
 3. اولویت بندی ابعاد مدیریت ارتباط بامشتری در نظام بانکی با رویکرد معماری سرویس گرا
 4. اولویت بندی نیازهای مشتریان در بانکداری الکترونیک بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی (AHP) در شعب بانک کشاورزی شهر نایین
 5. ایجاد وفاداری مشتریان از طریق سفارشی سازی خدمات بانکی (مطالعه ی موردی: بانک مسکن)
 6. بازاریابی اخلاقی
 7. بازاریابی خدمات نوین بانکی بانگاهی نو به مباحث تبلیغات شفاهی رضایت نوآوری و اعتماد
 8. بخش بندیمشتریان و بازاریابی خدمات بانکی برمبنای تکنیکهای داده کاوی و مدل تحلیل RFM مطالعه موردی موسسه اعتباری توسعه
 9. بررسی اثرات اعتبارنام و نشان تجاری برتوصیه های دهان به دهان درصنعت بانکداری مطالعه موردی مشتریان بانکهای خصوصی شهررامسر
 10. بررسی ارتباط میان تعالی سازمان و مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ها
 11. بررسی ارزشهای مورد نظر مشتریان به منظور افزایش سوددهی بانکها
 12. بررسی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع TQMبربهبود رضایت مشتری نمونه موردی شعب بانک ملی مناطق شمال شهر تهران
 13. بررسی اعتماد مشتریان بانک ملت استان زنجان و تمایل به استفاده از بانکداری الکترونیک
 14. بررسی اهمیت بانکداری الکترونیک در جلب رضایت مشتریان بر اساس مدل کانو (مطالعه موردی بانک سامان مشهد)
 15. بررسی تاثیر ابعاد خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایتمندی مشتریان (مطالعه موردی بانک صادرات استان مازندران)
  انجام پایان نامه بازاریابی  
  انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی  
  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد بازاریابی  
  پایان نامه بازاریابی  
  موضوع پایان نامه بازاریابی  
  موضوع پایان نامه برای بازاریابی  
  موضوع پایان نامه تحقیقات بازاریابی  
  موضوع پایان نامه در خصوص بازاریابی  
  موضوع پایان نامه رشته مدیریت بازاریابی  
+ مشاوران ایران ; ٩:۱٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٦
comment نظرات ()

تاریخچه بازاریابی سبز

بحران‌های انرژی در اواسط دهه 1970، موج اولیه تحقیقات پیرامون موضوعات زیست محیطی را در اوایل دهه 1980 به دنبال داشت. با وجود این، از دهه 1990 به بعد بود که همنوایی بیشتر دانشمندان، از پیامدهای وخیم فعالیت‌های اقتصادی بشر روی تعادل اکولوژیکی زمین و بقا در آینده خبر داد. در واقع دهه 1990 را دهه محیط زیست نامیده اند؛ بطوریکه نگرانی‌های اجتماعی و زیست محیطی اهمیت و الویت بیشتری را در تصمیمات انتخاب محصول از دیدگاه مصرف کنندگان و تامین کنندگان هوشیار پیدا کرده است. ریشه بازاریابی سبز به امواج نگرانی‌هایی در دهه 1970 بر می‌گردد که مفهوم بازاریابی اکولوژیکی به وجود آمد. این مساله بیشتر با ضلعی در ارتباط بود که بیشترین تاثیر محیطی را داشتند و با پیشرفت تکنولوژی‌های جدید مشکلات محیطی خاص کمتر شد. عکس العمل افراد آکادمیک بازاریابی و شاغل نسبت به مسائل محیطی که در اواخر دهه 1980 اوایل دهه 1990 به وجود آمد یک احساس طبیعت‌دوستی بود. با این وجود تفاوت‌های مهمی بین جنبش محیطی دهه 1970 و جنبش سبز امروزه وجود دارد.
امروزه بازاریابی سبز بیشتر به عنوان یک مفهوم عمومی مطرح می‌شود این مفهوم در سال 1980 در اروپا هنگامی که تولیدات ویژه به عنوان آسیب رسان به جو زمین بودند مطرح شد عباراتی شبیه آزاد سازی فسفات، قابلیت بازیافت، قابلیت تعویض، دوستانه رفتار کردن با لایه ازن و دوستار محیط زیست، اغلب چیز‌هایی هستند که بیشتر مشتریان مرتبط با بازاریابی سبز می‌دانند این اصلاحات تقاضاهایی برای بازاریابی سبز هستند و بازاریابی سبز یک مفهوم بسیار گسترده است که می‌توان در کالاهای مصرفی، کالاهای صنعتی و حتی خدمات بکار برد. بنابراین آمیخته بازاریابی سبز به عنوان یک طیف گسترده از فعالیت‌ها شامل اصلاح کالا، تغییر در فرآیند تولید، تغییرات در بسته بندی و همچنین اصلاح تبلیغات است. گرچه مسائل محیطی بر همه فعالیت‌های انسان تاثیر گذاشته است. یکی از حوزه‌های کاری که در آن مسایل محیطی بیشترین بحث‌ها را در خبرهای حرفه ای و داغ دریافت می‌کند بازاریابی است. واژه‌هایی مثل بازاریابی سبز و بازاریابی محیطی اغلب در خبرهای معروف ظاهر می‌شوند. دولت‌های زیادی در دنیا درباره فعالیت‌های بازاریابی سبز نگران هستند و تلاش می‌کنند که به آنها نظم ببخشند. برای مثال، در آمریکا کمیسیون تجارت فدرال و انجمن ملی وکلای عمومی اسناد گسترده ای را توزیع کردند که مسایل مربوط به بازاریابی سبز را بررسی کردند. یکی از بزرگترین مشکلات در حوزه بازاریابی سبز این است که تلاش‌های کمی برای بازاریابی سبز یا محیطی صورت گرفته است.

 موضوع پایان نامه بازاریابی سبز | پروپوزال بازاریابی سبز | مقاله بازاریابی سبز با کمترین هزینه و بهترین کیفیت انجام می شود.

خدمات مشاوره رایگان انجام تحقیقات بازاریابی سبز 

+ مشاوران ایران ; ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳٩٦
comment نظرات ()

بازاریابی اسلامی

بازاریابی اسلامی یا IM اندازه ای منفعتی در زمینه ارتقا یافتن دانش بازاریابی و فعالیت عملی برای تجارت و مشتریانی می باشد که به صورت معناداری انکار ناپذیر می باشد. بنابراین این به صورت قابل توجهی توجهات را به سوی پژوهش جلب می نماید و علاوه بر این محققان را به سوی بازاریابی اسلامی یا IM جذب می نماید. اگر چه این سطح هنوز تحت مطالعه به همراه شواهد تجربی محدود شده می باشد اما از نظر عملی، تصمیم های ترکیبی در زمینه بازاریابی یا چهار P (محصول، قیمت، تبلیغ و مکان) در راستای اصول اسلامی می باشد. بنابراین این مطالعه تلاش می کند تا فاکتورهای تعیین کننده را در زمینه هدایت کردن فعالیت های ترکیبی مربوط به بازاریابی اسلامی و اهمیت نسبی آن ها را معرفی نمایید. با استفاده از ترکیبی از هم روش مطالعاتی کیفی و هم کمی، این مطالعه یک مجموعه شامل ۲۳ بخش ابزاری را پیشنهاد داده است که ترکیب مربوط به بازاریابی اسلامی را اندازه گیری کرده است که به صورت عملی و تجربی برای یک بعدی بودن، قابل قبول بودن و محقق بودن از طریق آنالیزهای فاکتوریل مورد آزمون قرار گرفته اند. از این رو یافته ها پیشنهاد می کنند که مشتریان مسلمان پنج فاکتور تعیین کننده را در نظر می گیرند که باید توسط تاجران در هدایت کردن بازاریابی ترکیبی مورد تاکید قرار گیرد. در ترتیب مربوط به اهمیت آن ها با استفاده از آنالیزهای رگرسیون چندگانه، فاکتورها عبارتند از: هم شکلی، کارکتر، الزام، وجدان و مرکزگرایی مشتری. بنابراین این مورد که تاجران می توانند پنج چارچوب کاری C را در زمینه جلب توجه کردن توسط مشتریان مسلمان از طریق بازاریابی ترکیبی فعالیت های آن ها توسط مطابقت کردن پیوسته با قوانین سیره و دستورالعمل های این کشور، نشان دادن کارکتر متمایز، متعهد شدن در زمینه بیمه مرحله ای، در نظر گرفتن فناپذیری و وجدان و در آخر هم راستا کردن مشتری در راستای مسیر  مورد پیشنهاد و توجه قرار می گیرد.

مرکز تخصصی خدمات پژوهشی بازاریابی

موضوعات جدید پایان نامه های بازاریابی

+ مشاوران ایران ; ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳٩٦
comment نظرات ()

تحلیل عاملی اکتشافی

انواع تحلیل عاملی

دو نوع تحلیل عاملی وجود دارد که هر دوی آن ها با رایج ترین روش استخراج یعنی روش تحلیل مولفه های اصلی انجام می شوند :

تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی

تحلیل عاملی اکتشافی
تحلیل عاملی اکتشافی، رایج ترین شکل تحلیل عاملی است که توسط چارلز اسپیرمن در سال ۱۹۰۴ ابداع شدو در سال ۱۹۲۷ توسط خود او توسعه یافت. در این نوع تحلیل عاملی ، درصددیم تا ساختار زیربنایی مجموعه نسبتا بزرگی از متغیرها را کشف کنیم. پیش فرض اولیه محقق در این نوع تحلیل، آن است که هر متغیری ممکن است با هر عامل ارتباط داشته باشد. به عبارتی محقق در این روش هیچ تئوری اولیه ای ندارد و سعی می کند تا از بارهای عامل برای کشف ساختار عاملی داده ها استفاده کند. بنابراین می توان گفت که هر دو هدف اصلی تحلیل عامل اکتشافی عبارتند از :

تعیین تعداد عامل های مشترک که بر مجموعه ای از متغیرها تاثیر می گذارند.
تعیین شدت رابطه بین هر عامل و هر متغیر مشاهده شده
در کنار دو هدف فوق ، تحلیل عاملی اکتشافی کاربردهای رایج دیگری نیز دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد :

تلخیص و کاهش تعداد زیادی از متغیرها به تعداد کوچک تری از عامل ها با هدف مدل سازی. به همین خاطر، تحلیل عاملی با روش مدل سازی معادلات ساختاری پیوند خورده است.این روش پرکاربردترین نوع استفاده از تحلیل عاملی است.

تحلیل عاملی اکتشافی با spss

مرکز تخصصی انجام تحلیل های آماری


شناسایی ماهیت سازه های زیربنایی مجموعه ای از متغیرها در یک حوزه مفهومی مشخص
تعیین اینکه کدام مجموعه ای از متغیرهای یک پرسشنامه با همدیگر ارتباط دارند.
شناسایی خوشه هایی از پاسخگویان و گروه های شبکه ای از آنان، با تعیین اینکه کدام مجموعه از افراد با همدیگر تشکیل یک خوشه را می دهند.
نمایش بعدپذیری یک مقیاس سنجش. یعنی ساخت مقیاس هایی که به یک ویژگی خاص پاسخ می دهند.
تعیین این موضوع که زمانی که گروهی از متغیرها ( یا گویه ها ) را طبقه بندی می کنیم، چه ویژگی هایی بیش از بقیه از وزن و اهمیت بالایی برخوردارند.
تولید و نمایش نمرات عاملی که مقادیر سازه های زیربنایی را برای استفاده در سایر تحلیل ها نشان می دهد.

+ مشاوران ایران ; ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳٩٦
comment نظرات ()

جایگزین کردن مقادیر گمشده (Replace Missing Value )

یکی از مشکلاتی که اکثر محققین در هنگام تحلیل داده ها دارند، نحوه برخورد با مقادیر گمشده است. مقدار گمشده زمانی ایجاد می شود که پاسخگو از دادن پاسخ به یک سوال خودداری کرده و یا سوالی در مورد آن پاسخگو مصداق ندارد( سوال شرطی یا صافی) این مشکل مربوط به زمان تحلیل این مقادیر گمشده است، به خصوص زمانیکه تعداد این مقادیر در حد قابل توجهی باشد، بطوریکه حتی نتایج را تحت الشعاع قرار داده و مخدوش سازد.

تحلیل داده های گمشده توسط متخصصین آمار

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه

نرم افزار Spss برای برخورد با مقادیر گمشده در هنگام تحلیل داده ها، ۵ روش برآورد را پیش روی ما قرار داده که ما می توانیم مقادیر گمشده را با استفاده از یکی از این ۵ روش با مقدار جدید جایگزین کنیم. این ۵ روش برآورد عبارت می باشند از :

میانگین مقادیر سری : در این روش ، می توانیم مقادیر گمشده را با میانگین کل مقادیر متغیر مورد نظر جایگزین کنیم. این روش ، متداول ترین روش برای برآورد مقادیر گمشده است.
میانگین مقادیر مجاور هم : در این روش ، می توانیم مقادیر گمشده را با نیانگین مقادیر معتبر نزدیک به آن جایگزین کنیم. پهنه این مقادیر نزدیک نیز می تواند برابر با مقادیر معتبر بالا و پایین مقدار گمشده در هر خانه باشد.
میانه مقادیر مجاور هم : این روش نیز همانند روش قبلی است، با این تفاوت که در این روش ، به جای میانگین مقادیر نزدیک به هم، میانه آن ها جایگزین مقادیر گمشده می شود.
درون افزایی خطی : در این روش، از درون افزایی خطی استفاده می شود. برای این درون افزایی، از آخرین مقدار معتبر قبل از مقدار گمشده و اولین مقدار معتبر بعد از مقدار گمشده استفاده می شود.بنابراین یکی از اشکالات این روش آن است که چنان چه اولین یا آخرین پاسخگو دارای مقدار گمشده باشد، مقدار آن جایگزین نمی شود.
روند خطی بر روی نقاط : در این روش، بر روی مقادیر داده های متغیر یک رگرسیون خطی بر اساس یک مقدار شاخص و معیار از مقیاس ۱ تا n انجام می شود و سپس، مقادیر گمشده با مقادیر پیش بینی شده خود جایگزین می شوند.

+ مشاوران ایران ; ۱:۱٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳٩٦
comment نظرات ()

← صفحه بعد